Šta su Web aplikacije?

Web aplikacija je računarski program koji primenjuje web pregledače i veb tehnologiju za izvršavanje zadataka putem Interneta.

Web aplikacije mogu biti dizajnirane za široku upotrebu i mogu ih koristiti svi. Uobičajene veb aplikacije mogu da uključuju veb poštu, mrežne kalkulatore, e-trgovinu i druge.

Laptop with aplications
Veb aplikacije

Zašto su Web aplikacije važne?

Web aplikacije imaju mnogo različitih upotreba, obogaćuju korisničko iskustvo i podstiču konverziju. Web aplikacije nema potrebe da bude instalirane, već je moguće da više korisnika istovremeno pristupaju aplikaciji putem više platformi (računar, mobilni telefon, laptop).