Šta su Marketinška istraživanja?

Marketinška istraživanja nam pomažu da lako i efikasno dobijemo kvalitativne povratne informacije o bilo kojoj strategiji, kampanji ili čak konceptu, od željene/ciljne grupe potrošača.

Marketinška istraživanja, najviše služe kako bi ubrzali proces stvaranja empatije prema Vašem proizvodu, na što lakši i brži način. Ujedno nam pomaže da steknemo uvid u sveobuhvatno razumevanje Vaših kupaca, kako da ih učinite zadovoljnijim, lojalnijim i još boljim potrošačima. Pouzdano ćete znati i kako da privučete nove kupce.

Znajući kako se pravilno i efikasno sprovode marketinška istraživanja, naš tim može jako brzo da stekne uvid u ponašanje potrošača, njihove navike i da odgovori različitim marketinškim izazovima. 

’’Bez ljudskog uma, ne možete imati uvid’’

Liam Fahey, izvršni direktor u Forumu liderstva i autor više knjiga o konkurenciji i strategiji