Šta predstavlja analitika?

Kako raste broj korisnika na internetu i društvenim mrežama, tako raste i količina podataka digitalnog marketinga. Danas platforme društvenih medija pružaju ove podatke na razumljiv način, samo cje potrebno pravilno ih tumačiti i koristiti. Razumevanje podataka i pravljenje analitike je presudno, jer Vam može značajno pomoći da shvatite ponašanje Vaših klijenata/kupaca.

’’Bez analitike velikih podataka, kompanije su slepe i gluve, lutaju po internetu kao jeleni na autoputu.’’

Geoffrey Moore

Zašto je analitika važna?

Analitika Vam pomaže da bliže razumete svoje kupce i njihove potrebe, pravite predviđanja na osnovu podataka i optimizujete svoje rezultate.

Razumevanjem demografskih podataka Vaših kupaca, možemo Vam pomoći da odlučite koje naredne korake treba preduzeti kako biste personalizovali svoju ponudu, prilagodili se trendovima i maksimalno iskoristili svoje digitalne marketinške kampanje.