Šta je Korisničko iskustvo - UX?

Strategija korisničkog iskustva (UX) je korak u procesu kreiranja digitalnog proizvoda koji je potrebno prvo započeti, pre dizajna, razvoja ili bilo kog drugog procesa.

UX strategija je vizija rešenja koju treba proveriti sa stvarnim potencijalnim kupcima, kako bi se dokazalo da je proizvod poželjan na tržištu. Iako se UX dizajn sastoji od mnogih detalja kao što su poruke informativnog sadržaja, vizuelni dizajn i omogućavanje korisniku da na što efikasniji način pronađe ono što traži. Ukratko rečeno, UX strategija je "Velika slika" budućih digitalnih proizvoda.

"Moraš da počneš sa korisničkim iskustvom i da radiš u pozadini na tehnologiji." - Steve Jobs

Zašto je UX strategija bitna?

U suštini pomaže poslodavcima da prevedu svoje korisničko iskustvo na svaku ključnu tačku gde ljudi komuniciraju sa digitalnim proizvodima. Dobra UX strategija obezbeđuje usklađivanje poslovne vizije, potrebe korisnika i tehničkih mogućnosti i pomaže da se odredi prioritet pažnje tima.

Prilikom dizajniranja veb stranice ili aplikacije, važno je uzeti u obzir ukupnu vrednost putovanja potencionalnog kupca/klijenta kroz sadržaj i fokusirati se na sve ključne tačke sa kojima će oni doći u kontakt. Dakle, mi smo tu da vam omogućimo da stvorite bolja i nezaboravna korisnička iskustva.