Šta je Front End Development?

Front-end development je razvijanje i dela vebsajta i stranica sa kojima potencijalni korisnik komunicira. Sa stanovišta klijenata to je poput korisničkog interfejsa. Sa strane programera, programiranje čini da interfejs funkcioniše.

“Sajtovi vas promovišu 24/7: Nijedan zaposleni to neće uraditi.”

Paul Cookson

Zašto je Front End Development važan?

Uspešno poslovanje zahteva atraktivnu i funkcionalnu veb stranicu kako bi privukla kupce i održala njihov interes. Da takva stranica postojala, presudan je razvoj front end-a. Veb stranica kompanije obično stvara prvi utisak kod klijenata, a često je i prva interakcija sa kompanijom.

Pogrešan tip razvoja mogao bi stvoriti neugledan izgled i loš utisak. Front end programeri moraju to imati na umu kada planiraju uspešnu front end razvojnu strategiju.