Projekti


Naši klijenti prave kreativna rešenja, slave zdrav život, kreiraju iskustva putovanja, brinu o pravdi, i brinu o opštem dobru. Pogledajte neke od naših projekata.

Majstori putovanja


Kreiranje i razvoj brenda, uz kompletno digitalno prisustvo kroz pažljivo planiranu marketinšku strategiju za najbolju receptivnu agenciju u Srbiji, koja se takođe bavi organizacijom događaja.

Workout as a cure


The project developed for Health & Fitness center in Belgrade, Serbia. Brand and website design & development. Digital strategy and digital marketing automation to comply with budget needs.

Live longer, live better


Website redesign and e-commerce functions redeveloped. A new brand and products strategy created, with a refreshen and modernized look and feel. Improved customer journey and complete user experience.

Healthy food as a choice


Website and brand redesign and development for healthy food products wholesaler in Croatia.