Šta je Korisnički interfejs?

Dizajn korisničkog interfejsa (User Interface Design) je ključni deo UX dizajna i predstavlja proces kreiranja i odlučivanja kako će izgledati digitalni proizvod. To je grafički izgled aplikacije i sastoji se od ključnih tačaka (dizajniranih u obliku dugmadi) koje će korisnici kliktati, teksta koji će pročitati, slika koje će videti, klizača i svih stavki sa kojima će korisnici biti u interakciji.

Dizajneri korisničkog interfejsa kreiraju izgled digitalnih proizvoda, predstavljajući svaki vizuelni element, interakciju ili animaciju.

''Ljudi će ignorisati dizajn, koji je odbojon ljudima."

Frank Chimero

Zašto je Korisnički interfejs važan?

Dobro kreiran Korisnički interfejs (UI dizajn) može pretvoriti potencijalne posetioce u kupce/klijente, jer olakšava interakciju između korisnika i vaše veb stranice ili drugog digitalnog proizvoda.

Prikaz digitalnog dizajna - UI dizajn
Korišćenje " user-friendly " estetike za povećanje vidljivosti

Cilj Korisničkog interfejsa - UI dizajna je da kreira okruženje koje će se dopasti korisniku, ali mu i olakšala rad. UI se bavi estetikom, tj. onim što korisnik vidi. UI dizajneri modifikuju svaki sajt prema potrebama potencijalnih korisnika, i čine ga preglednim i funkcionalnim u svim fazama:

  • U početnoj ste fazi razvoja vašeg proizvoda ili kompanije i nemate dizajnera niti odgovarajući vodič za stilizovanje.
  • Vaš postojeći dizajn je zastareo - vizuelno ili u pogledu upotrebljivosti.
  • Vaš dizajn je nije prikladan. Vašim zaposlenima nedostaju inovativnosti za kreativnu realizaciju.
  • Već imate gotov dizajn, ali potrebna vam je pomoć da biste ga realizovali.

Kako mi možemo pomoći?

  • Naš rad na dizajnu i redizajnu korisničkog interfejsa su odlična rešenja koja osiguravaju vašu konkurentnost na tržištu.
  • Dobićete vodič za stilizovanje koji sadrži jasne specifikacije za dizajnere i programere, omogućavajući lako nadograđivanje dizajna.
  • Mogu se primeniti CSS pravila.
  • Razvijamo skup standardnih elemenata interfejsa koje možete iznova koristiti - kao element za kreiranje vašeg dizajna.
  • Dosledan dizajn odiše profesionalnošću i optimizuje vaše brendiranje i pouzdanost.
  • Iskoristite korisničko iskustvo (UX) i korisnički interfejs (UI dizajn) optimizujte prema zadovoljavajućim potrebama proizvoda i ciljne grupe.