Šta je copywriting?

Copywriting jeste pisanje reči koje će ubediti ljude da preduzmu neku vrstu akcije. To je umetnost i znanje o stvaranju sadržaja koji podstiče krajnjeg korisnika – čitaoca da kupi proizvod, da se prijavi ili pretplati na nešto ili preduzme neku drugu akciju koja će mu doneti korist. Pojam copy obično podrazumeva štampani tekst, ali reč copywriting se odnosi na tekst koji je promotivne prirode. Stvoren je za prikazivanje u bilo kojem mediju – štampanom, televizijskom, radijskom, video, internetu, itd.

“Metafore su savršene jezičke alatke, jer nepoznate pojmove pretvaraju u poznate.“

Anne Lamott

Zašto je copywriting važan?

Copywriting pokriva mnoge oblasti, kao što su web stranice, reklame, propagandni materijal… Ova vrsta pisanja podiže svest o nekom proizvodu ili usluzi i navodi potrošače na neku akciju.

Kako vam možemo pomoći?

Copywriting, kao sastavni deo SEO strategije, pruža vam odlične šanse da saopštite svoje osnovne vrednosti brenda. Kada pretraživači pretražuju Vašu veb stranicu, analiziraće se svaki aspekt vašeg sadržaja. Mi shvatamo i znamo kako da se ove prilike iskoriste na najbolji mogući način i time povećaavamo potencijal rangiranja vaše veb stranice.

Fokusiramo se na:

  • Privlačenje kupaca
  • Optimalnu dužinu tekstova
  • Pravi osećaj i ton
  • Reputaciju
  • Ključne reči