Šta je marketinško pisanje tekstova?

Odnosi se na strateški pristup marketingu orijentisanom na kreiranje i distribuciju zanimljivog a relevantnog sadržaja radi privlačenja i zadržavanja jasno definisane publike. Krajnji cilj ovog oblika marketinga je isti kao i kod svakog drugog – da stimuliše potencijalnog klijenta da preduzme željenu akciju. Ali prvenstveno je okrenut prema potrebama korisnika pa mu je primarni cilj savetovanje, edukacija, pomoć i interakcija u odnosu sa klijentima.

Lako je kreirati sadržaj ovih dana i objaviti ga, ali izazov je u kreiranju sadržaja koji je smislen i efikasan.”

Robert Mills

Zašto je marketinško pisanje tekstova važno?

Ovaj vid marketinga izdvaja odlične brendove u odnosu na prosečne i povezuje ih sa potrošačima. Jedan je od najboljih načina za povećanje svesti o brendu, proizvodu ili uslugama, poboljšava se reputacija i izgradjuje se poverenje kod korisnika.

Pisanje tekstova u cilju promocije brenda.

Kako vam mi možemo pomoći?

O kojoj god branši da se radi, uz pomoć zanimljivih tekstova, naš posvećen i talentovan tim pisaca će vam pomoći da se podigne svest o vašem brendu, i da se poslovanje unapredi na viši nivo.

Fokusiramo se na:

  • Informacionu strategiju
  • Brend voice
  • Storytelling & izazivanje emocija
  • Društvene mreže
  • Gradjenje linkova
  • Merenja i analizu učinka